1. Home

Video: Khiếm thị: tổng quan và chẩn đoán / Vision impairment: overview

0-8 years

Trong đoạn video ngắn này, cha mẹ những trẻ bị khiếm thị và các chuyên gia y tế trẻ em nói về các dấu hiệu sớm cho thấy một trẻ có thể bị khiếm thị. Cha mẹ mô tả kinh nghiệm làm chẩn đoán cho con họ. Các chuyên gia nói về các nguyên nhân khiếm thị khác nhau – các vấn đề về mắt và với những tín hiệu truyền từ mắt đến não.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
20-11-2015

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd