1. Home

Video: Khiếm thị: sau khi chẩn đoán / Vision impairment: after the diagnosis

0-8 years

Trong đoạn video ngắn này, các chuyên gia y tế trẻ em nói về việc can thiệp sớm có thể giúp trẻ khiếm thị học và phát triển ra sao. Cha mẹ trẻ nói về việc có được can thiệp sớm sau chẩn đoán và nó đã giúp con họ phát triển ra sao. Các chuyên gia y tế cho biết điều quan trọng là phải kích thích các giác quan khác của trẻ và hỗ trợ những trẻ sẽ sử dụng chữ nổi Braille.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
20-11-2015

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd