1. Home

Video: Giảm thiểu rủi ro SIDS / Minimising SIDS risk

0-1 years

Đoạn video ngắn này chỉ dẫn cách thức làm giảm rủi ro SUDI (bao gồm SIDS và các tai nạn tử vong khi ngủ). Nó cũng có lời khuyên về ngủ an toàn, trẻ ngủ nằm ngửa, trẻ ngủ ở góc nôi, tránh bị bẹp đầu, và chuẩn bị đi ngủ. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo cho trẻ một môi trường ngủ không khói thuốc.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
18-11-2014

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd