1. Home

Video: Khiếm thính: tổng quan / Hearing impairment: overview

0-8 years

Trong đoạn video ngắn này, các chuyên gia y tế trẻ em nói về các loại khiếm thính khác nhau. Họ cho biết trẻ sơ sinh thường được kiểm tra thính lực khi hoặc ngay sau khi sinh. Trẻ cũng có thể được chẩn đoán khi lớn tuổi hơn. Cha mẹ trẻ khiếm thính và các chuyên gia nói về một số dấu hiệu cho thấy một trẻ bị khiếm thính.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
20-11-2015

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd