1. Home

Video: Khiếm thính: sau khi chẩn đoán / Hearing impairment: diagnosis

0-8 years

Trong đoạn video ngắn này, một người mẹ có con bị khiếm thính nói về việc can thiệp sớm cho con mình, bao gồm máy trợ thính, Auslan và âm ngữ trị liệu. Các chuyên gia y tế trẻ em nói về việc giúp cha mẹ hiểu khiếm thính nghĩa là gì đối với con họ. Họ cũng thảo luận về những giải pháp can thiệp sớm và cho biết vì sao điều quan trọng là phải sớm bắt đầu việc can thiệp sớm.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
20-11-2015

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd