1. Home

Video: Hội chứng Nhiễm sắc thể X dễ gãy: tổng quan / Fragile X: overview

0-8 years

Trong đoạn video ngắn này, cha mẹ những trẻ bị Nhiễm sắc thể X dễ gãy nói về tình trạng di truyền này. Họ nói về việc phát hiện các dấu hiệu sớm, chẩn đoán và phản ứng của họ đối với việc chẩn đoán. Các chuyên gia y tế trẻ em giải thích tình trạng này xảy ra như thế nào. Họ cũng thảo luận về đặc điểm thể chất, phát triển, hành vi và cảm xúc của hội chứng này.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
20-11-2015

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd