1. Home

Video: Hội chứng Nhiễm sắc thể X dễ gãy: sau khi chẩn đoán / Fragile X: diagnosis

0-8 years

Trong đoạn video ngắn này, cha mẹ những trẻ bị hội chứng Nhiễm sắc thể X dễ gãy thảo luận về các liệu pháp khác nhau dành cho trẻ. Cha mẹ và các chuyên gia y tế trẻ em giải thích vì sao điều quan trọng là phải có được can thiệp sớm càng sớm càng tốt sau khi chẩn đoán. Các chuyên gia y tế cho biết trẻ bị Nhiễm sắc thể X dễ gãy phát triển kỹ năng ở các mức độ khác nhau. Cách tốt nhất để giúp đỡ họ là có một nhóm chuyên gia trị liệu hợp tác với nhau.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
20-11-2015

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd