1. Home

Video: Hội chứng Down: tổng quan và chẩn đoán / Down syndrome: overview

0-8 years

Trong đoạn video ngắn này, cha mẹ những trẻ bị hội chứng Down nói về việc chẩn đoán khi mang thai. Họ kể rằng họ đã nói chuyện với gia đình họ về việc đứa trẻ này hòa nhập với cuộc sống của họ ra sao và về quyết định tiếp tục mang thai. Ngoài ra, các chuyên gia y tế trẻ em giải thích hội chứng Down là gì và cách thức họ xét nghiệm nó.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
20-11-2015

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd