1. Home

Video: Hội chứng Down: sau khi chẩn đoán / Down syndrome: diagnosis

0-8 years

Trong đoạn video ngắn này, cha mẹ những trẻ bị hội chứng Down nói về việc có được can thiệp sớm cho con họ sau khi chẩn đoán bị hội chứng Down. Can thiệp sớm bao gồm vật lý trị liệu, âm ngữ trị liệu và ngôn ngữ ký hiệu. Họ thảo luận về dịch vụ chăm sóc thay thế và giá trị của việc có một mạng lưới hỗ trợ tốt bao gồm gia đình, bạn bè và các gia đình trẻ bị hội chứng Down khác. Các chuyên gia y tế trẻ em nói về các lựa chọn can thiệp sớm và cuộc sống gia đình.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
20-11-2015

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd