1. Home

Video: Mọi điều về chẩn đoán trẻ khuyết tật / All about child disability diagnosis

Trong đoạn video ngắn này, các chuyên gia về trẻ khuyết tật cho biết phải làm gì nếu quý vị lo lắng về sự phát triển của con mình. Cha mẹ trẻ khuyết tật nói về việc chẩn đoán, làm theo bản năng và có ý kiến thứ hai. Họ cũng chia sẻ cảm nhận ra sao khi biết con mình chẩn đoán bị khuyết tật. Họ nói cảm thấy đau khổ là điều tự nhiên.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
07-10-2015

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd