1. Home

Video: Bại não: tổng quan và chẩn đoán / Cerebral palsy: overview

0-8 years

Trong đoạn video ngắn này, cha mẹ những trẻ bị bại não nói về cách nhận biết các dấu hiệu sớm của bệnh bại não và chẩn đoán. Ngoài ra, các chuyên gia sức khỏe trẻ em cũng giải thích rằng bại não là một tình trạng ảnh hưởng đến não. Họ nói về các loại bại não khác nhau, nó ảnh hưởng ra sao đến trẻ em và một số nguyên nhân gây ra.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
20-11-2015

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd