1. Home

Video: Bại não: sau khi chẩn đoán / Cerebral palsy: diagnosis

0-8 years

Trong đoạn video ngắn này, cha mẹ những trẻ bị bại não chia sẻ về những gì xảy ra sau khi trẻ chẩn đoán bị bại não. Họ cho biết vì sao điều quan trọng là quý vị phải tự chăm sóc bản thân mình, kết nối với các gia đình khác và có mạng lưới hỗ trợ tốt. Họ cũng nói về các liệu pháp khác nhau. Các chuyên gia y tế cũng giải thích vì sao can thiệp sớm lại quan trọng, đặc biệt là để giúp trẻ đạt được những mục tiêu như ăn uống hoặc mặc quần áo.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
20-11-2015

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd