1. Home

Video: Mát-xa cho trẻ / Baby massage

0-1 years

Đoạn video ngắn này chỉ dẫn cách mát-xa cho trẻ. Nó cho thấy những lợi ích của việc mát-xa để vỗ về một trẻ sơ sinh đang khó chịu cùng với lời khuyên về những phương pháp tốt nhất để thư giãn và gần gũi với con quý vị. Đoạn video cũng lưu ý rằng quý vị nên dừng mát-xa nếu trẻ bắt đầu khó chịu.

Rate this article (0 ratings)

Tap the stars to rate this article.

Thanks for rating this article.

Last updated or reviewed
05-05-2014

  • Tell us what you think
  • Acknowledgements
 
 

Raising Children Network is supported by the Australian Government. Member organisations are the Parenting Research Centre and the Murdoch Childrens Research Institute with The Royal Children’s Hospital Centre for Community Child Health.

Follow us

© 2006-2018 Raising Children Network (Australia) Ltd